Markaların Ulusal Çapta Mağazalaşması

Biz yiyecek içecek sektörü olarak 2006 yılında bizim gibi markaların ulusal çapta mağazalaşması ve kurumsallaşması memleket ekonomimizde çok büyük bir etkisi var. Gelişmiş ülkelerde Amerika Çin ve Avrupa’nın belirli bölgelerinde 150-250 civarında 1000’ e yakın şubesi ve markası olan yapılar var. Bu yapıların Türkiye’de çoğalması tedarikçi, personel ve kültürümüzü anlatması anlamında çok değerlidir. Bu çağın insanları olarak Hepimiz çok iyi hatırlarız ki; Çin büyük Dünya devi olmadan önce kültürünü anlatarak Çin lokantalarının istilasıyla ilerledi. Bu ister istemez ekonomiye çok büyük etkisi oldu. İtalyanlar ise pizzasını anlatarak ekonomilerini çok büyüttüler. Fransızların lokal restaurantları gelişmiş peynir endüstrileri ve markaya verdikleri önem; şuanda dünya pazarının en büyük gelirlerinin marka patentlerinin olduğu gibi hususları göz önünde bulunduruyoruz. Bizim 82 milyonluk bir ülkemizin markalarının çoğalmış olması, memleket ekonomimize, sosyal hayatımıza ve kültürümüzü başka topraklarda yurtdışında ve Globalde anlatmamıza ve bizim geçmişimizin de gelecek nesillerde 2000 yıllık mutfağımızı da anlatmamız çok önemlidir. İlerleyen yıllarda kültürlü ve gelişmiş toplumlar yer alacaktır. Kültürü ve bireysel gelişimini tamamlamış her birey dünyanın her yerinde mutlaka kendine bir konum elde edecektir. Bizimde 2000 yıllık kültürümüz var. Bireysel gelişimimiz ve bu toprakların insanları çok pozitif bakarlar ve gelişmeye açık insanlarız. Bu durum bizim markalarımızın göstergesi ve aynasıdır. Bu açıdan bakarsak memleketimize ekonomimize ve sosyal hayatımıza katkılar sağlar. Bugün ki yaşadığımız kısa vadeli ekonomik problemleri de atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?